Kjarakönnun BHM 2013

Kjarakönnun BHM var gerð af Maskínu fyrir bandalagið og aðildarstéttarfélög þess og fjallar um laun félagsmanna aðildarfélaga og aðra þætti sem tengjast kjörum og starfsumhverfi þeirra. Könnunin var mjög yfirgripsmikil og gefur mjög góða mynd af stöðu háskólamenntaðra starfsmanna á vinnumarkaði.

Hér má nálgast:
Kjarakönnun BHM 2013, heildarskýrsla.
Kynningu Maskínu á niðurstöðum.

Svörun um 60%. 24 aðildarfélög, breytileg samsetning hvað varðar kyn, vinnustað og aldur.

Könnunin er upphafið á langtímaverkefni með árlegri könnun um kjör og viðhorf félaga stéttarfélögum er eru aðilar að BHM. Markmiðið með því er að byggja upp gagnagrunn sem gagnast stéttarfélögum og félagsmönnum í kjarabaráttunni. Þessi fyrsta skýrsla er mikilvægt innlegg í komandi samningalotu, en hvert hinna 24 félaga sem tóku þátt í könnuninni fær eigin skýrslu

Laun hækka með meiri menntun, sem er ánægjulegt.

Áberandi launamunur kynja, hjá öllum vinnuveitendum. Hjá ríkinu liggur munurinn rétt neðan meðaltals. Tölur um launamun kynja eru settar fram á þann hátt að þær gefi til kynna hversu mikið laun kvenna þurfi að hækka til að standast á við laun karla.

Tvær breytur, sem ekki geta með réttu talist málefnaleg skýring á launamun karla og kvenna, sýndu engu að síður fylgnisamband. Annars vegar vinnuveitandi, þ.e. hvar fólk vinnur, og hins vegar fjöldi kvenna í stéttarfélagi. Línulegt samband er á milli fjölda kvenna í stéttarfélagi og launa, því fleiri konur því lægri laun.

Heildargreiðslur félagsmanna á árinu 2013 voru að meðaltali 6.391 þús. kr. Munur á hæsta og lægsta félagi var tvöfaldur (4.867 lægst, iðjuþjálfar og 9.341 hæst, prófessorar).

Félagsmenn aðildarstéttarfélaga BHM starfa á öllum sviðum vinnumarkaðar, flestir samkvæmt kjarasamningum en einnig sjálfstætt. BHM og aðildastéttarfélög semja um kjör félagsmanna við:

·         Ríki
·         Samband íslenskra sveitarfélaga
·         Reykjavíkurborg
·         Samtök atvinnulífsins
·         Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
·         Einstök fyrirtæki á almennum vinnumarkaði
·         Sjálfseignarstofnanir

Í stefnu BHM kristallast sú sýn að blómlegt atvinnulíf sem horfir til framtíðar er forsenda fyrir bættum kjörum og réttindum á vinnumarkaði. Hagsæld á vinnumarkaði byggir á sterku menntastigi og góðri nýtingu þekkingar á öllum sviðum.

Scroll to top